Medlemssidan

medlem

 

Hej medlem!

Här samlar vi information som är mer riktad till dig som redan är medlem.

Den stora nyheten under 2023 var att vi fyllde 10 år. Men också att vi gjorde vårt första hela bokföringsår som egen organisation. Sedan 2022 är vi både en förening och ett bolag som driver våra aktiviteter i egen regi. Med anledning av det har vi uppdaterat sidan med lite vanliga frågor och annan information som kan vara bra för dig att känna till.

Länk till senaste septembersammanställningen…

Det är en sammanfattning av vad vi jobbat med mellan september 2022 till september 2023. September 2024 kommer en ny!

Vanliga frågor

Varför får jag två fakturor från Gilla Karlshamn vid varje faktureringstillfälle?

En gäller för medlemskapet i Gilla Karlshamn ideell förening (för närvarande 300 kr/helår).
Den andra gäller för för serviceavgiften som går till bolaget Gilla Karlshamn AB (svb)
Föreningen äger aktiebolaget och det är där det operativa arbetet sker.
Var uppmärksam på att det också är två helt nya och olika bankgironummer.

Summan för serviceavgiften kan variera beroende på när du blev medlem eftersom medlemskapet är uträknat fram till ett årsskifte och behöver inte vara för hela året. Men sedan kommer en helårsfaktura skickas i början av varje nytt år löpande.

Vad har mer förändrats sedan Gilla Karlshamn blev egen organisation?
  • Vi utgår från officiella siffror gällande hur många anställda ni har inför varje faktureringstillfälle. Det avgör vilken serviceavgift som gäller. Om det ändå skulle visa sig att antalet är felaktigt hör du av dig så justerar vi det.
  • Anmälan av medlemskap görs fortfarande via medlemsformuläret på gillakarlshamn.se men nytt är att nya medlemmar måste godkännas av styrelsen. Styrelsen kan neka medlemskap eller utesluta medlem som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen.
Stadgar & kontaktpersoner
  • Vi har en valberedning som föreslår styrelseledamöterna och ett årsmöte som godkänner dem.
  • Styrelsen för Gilla Karlshamn Ideell Förening är densamma som i Gilla Karlshamn AB (svb)
  • Från stadgarna: ”Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen före utgången av innevarande medlemsperiod. Medlemskapet upphör när den skriftliga uppsägningen kommit styrelsen tillhanda. Medlem som anmält sitt utträde är skyldig att erlägga i §22 angivna avgifter som förfallit till betalning.”

Här kan du läsa våra kompletta stadgar för Gilla Karlshamn ideell förening (pdf)

Projektledare

Anna Deutgen
E-post: anna@gillakarlshamn.se
Telefon: o70-23 56 072

Styrelseordförande

Per Richardsson
E-post: per.richardsson@sparbankenikarlshamn.se
Telefon: 070-816 68 27