Policy för ambassadörer/stöttepelare

Policy finns för att vi ska ha samma krav på och erbjudande till alla ambassadörer/stöttepelare.

Gilla Karlshamns Vision:
– Sveriges bästa livsklimat!

Gilla Karlshamns Syfte:
– Att bygga attraktivitet, stolthet och ambassadörskap för Karlshamn.
– Att få fler företag och människor att vilja bo och verka i Karlshamn.

Gilla Karlshamns Uppdrag:
– Att sätta positivt fokus på Karlshamn via människorna och företagen

Sedan 2020 finansieras Gilla Karlshamns arbete till 100% av medlemmar från näringslivet.
Man kan vara medlem i tre nivåer. Vanlig medlem, supporter eller ambassadör/stöttepelare.

  • Som ambassadör man en av 15 engagerade ekonomiska stöttepelare som skapar långsiktighet, arbetsro och stabilitet för det arbete som utförs inom Gilla Karlshamn. Som ekonomisk partner går man in med mellan 25000-50 000 kronor/år, gärna under 3 års tid.
  • Som ambassadör/stöttepelare syns man med logotyp på webbens startsida, i alla nyhetsbrev på huvudplats samt i tryckt material, rollups och i alla presentationer vi gör.
  • Som ambassadör/stöttepelare kan man delta med egen kort programpunkt vid våra aktiviteter där det är möjligt.
  • Ambassadör/stöttepelare ska ha sitt huvudkontor i Karlshamns kommun.
  • Ambassadör/stöttepelare är en uttalad ambassadör för projektet och för dess syfte.
  • Ambassadör/stöttepelare får två gånger varje år möjlighet att påverka i ett ambassadörsråd tillsammans med styrgruppen.
  • Då förstärkning behövs i styrgruppen ser vi först om kompetensen finns bland våra ambassadörer/stöttepelare. Man åtar sig därför att under projektets löptid utse minst en representant som finns tillgänglig att delta i projektets styrgrupp då behovet av detta uppstår.
  • Som ambassadör/stöttepelare är man införstådd med att Gilla Karlshamn inte primärt är en marknadsplats för egen verksamhet utan ett verktyg för Karlshamns långsiktiga utveckling i ett större perspektiv.

Policy framtagen 20-06-08. Policy justerad gällande antal ambassadörer 21-04-29.