Studiebesök i Mörrums nya skola!

LenaWillmanvice

 

Studiebesök i Mörrums nya skola!

LenaWillmanvice

 

Studiebesök i Mörrums nya skola!

I hjärtat av Mörrum står den nya moderna skolan. Där samlas nu elever och lärare från flera mindre skolor under samma tak. Trots storleken med elever från förskoleklass upp till årskurs 6 har varje årskull sin egen dörr in till den trygga hemvist där de vistas för både skola och fritids. Korridorer finns inte. Skolan är unik i sitt slag och har tryggheten inbyggd från starten.

Vi har träffat rektor Lena Willman och biträdande rektor Carina Pettersson för en intervju och rundvisning. Båda är lyriska över vilka möjligheter skolan ger för både elever, lärare och vårdnadshavare.

– Vi tycker det känns helt fantastiskt! Vi har verkligen längtat. Och det blev som vi hade tänkt oss. Det är inte på alla ställen man får vara med och påverka så som våra pedagoger och elever fått göra, säger Lena.

Carina Pettersson, biträdande rektor och Lena Willman, rektor på samlingsplatsen mitt i skolan som kallas för Berget. På väggen sitter skolans maskot Ugglegoja som symboliserar skolans värdegrund och skolans EKG (Engagemang, kunskap och glädje).

På framsidan av nybyggda skolan är fortfarande en byggarbetsplats och ljudet från maskinerna är stundtals högt. Den gamla skolan på platsen har rivits inför bygget av en ny idrottshall och det finns tills vidare temporära gångstråk. Lekredskap såsom gungor och klätterställningar står just nu på skolan baksida.
Men väl inne i skolan är ljudmiljön dämpad och skön. Dörrar och fönster är ljudklassade, akustikplattor genomgående inbyggda i tak och väggar och nästan inga ljud utifrån når in. Väggarna är ljusa, ljusinsläppen många och det är genomgående röda linoleummattor på nästan alla golv.

– På Hästaryd hördes trafiken på kullerstenarna hela dagarna men här är det tyst trots att det går tung trafik utanför. Dessutom sprängs det ju en hel del inför bygget av nya gymnastikhallen men inte ens det når in i någon större utsträckning, berättar Carina


Elevernas hemvisten

Hemvist är ett begrepp som används på skolan. En hemvist kallas den sektion där en årskurs samlas, alltså tre klassrum för tre parallellklasser med tillhörande grupp- och samlingsrum. Lokaler som delas med fritidshemmet. Allt det där tillsammans bildar ett hemvist. Alla hemvister på nedervåningen har egen ytterdörr in och ett eget kapprum där man hänger av sig och tar av sig sina skor. Sen är skolan i sig skolös.

– Här går man i strumplästen eller med inneskor, berättar Lena.

På övervåningen finns olika samlingsutrymmen och allmänna lokaler såsom matsal, sal för hemkunskap, slöjdsalar, bibliotek, bildsal, administration och lärarnas fikarum.

Samverkansvinster

Lena och Carina berättar att det varit många diskussioner kring att skolverksamheten och fritidsdelen nu skulle vara tillsammans i samma miljö. Vad fritidshemmet har för behov och vilka behov skolan har och vad man kan samsas kring. Och där har man hittat en väldigt bra lösning, tycker hon. En av de absolut största fördelarna nu är just möjligheterna till samverkan.

– Och det menar jag med de allra fetaste bokstäverna! Det har vi verkligen saknat när vi varit utspridda på flera olika skolor, säger hon.

– En sån enkel sak som att vi kan samlas i ett gemensamt fikarum nu värmer i hjärtat. Det är supertrevligt och skapar närhet till varandra, fyller Carina i.

– Ja, och för första gången har vi ett konferensrum där vi kan träffas och planera, säger Lena.

Så här ser klassrummet för åk1a ut.

Digitala möjligheter i varje klassrum

Varje klassrum har en egen diskho, ett anslutande grupprum och avskärmade platser för koncentrerat arbete. När klassrumsdörren stängs kan man inte se ut i samlingslokalen utanför eftersom det kan störa eleverna. Däremot är det stora fönster som släpper in ljuset från utsidan.

Det finns flera smarta inslag i inredningen, exempelvis pocketskåp där dörrarna fälls när de är öppna och mjuka sittkuddar om du vill sitta i fönstret. Alla klassrum har också så kallade CleverTouch-skärmar. Det är en stor interaktiv touchskärm du kan använda som en digital skrivtavla och som har hundratals kostnadsfria undervisningsappar och filmer integrerade.

– Det är ju nya, fräscha och moderna lokaler med digitala möjligheter vi inte hade tidigare. Förutom skärmarna i klassrummen finns det också många digitala informationsskärmar utspridda i hela skolan, berättar Lena.

Det finns läsfåtöljer med väldigt hög rygg som avskärmar och är ljudisolerande. Lena provsitter en.
Bild på samlingsplatser som finns utanför klassrummen. De används både för skolverksamhet och av fritids. Här för årskurs 6.

Matsal utan slammer.

I skolans matsal har man tänkt till för att skapa en lugn och återhämtande miljö utan slammer. Det är plattor i taket och tassar under stolarna på linoleumgolvet. Maten tar man i ett matrum, sen äter man den i matsalen. När man är klar lämnar man tallriken i ett separat diskrum.

– Ljudet i matsalen är väldigt behagligt och det uppskattas av alla, berättar Carina.

Matsalen

I anslutning till skolans matsal finns också en hemkunskapssal.

– Finns det någon elev som tycker det är jobbigt att sitta ute i den stora matsalen kan man få sitta lugnare i den lilla. Och det finns även möjlighet för fritids att gå dit och baka kakor, berättar Carina.

Ingela Gillberg jobbar sedan länge i skolkök och är glad att få arbeta på ett nytt och modernt ställe.

– Jag har äntligen kollegor i köket! Och det är så mycket glädje bland barnen här. Jag gillade den gamla skolan också men det är klart att det är mer anpassat och praktiskt här.

Ingela Gillberg arbetar i skolköket.

Ett riktigt bibliotek!

Biblioteket är en annan uppskattad och efterlängtad del av skolan som ger större möjligheter att skapa läslust bland barnen.

– Det lilla bibliotek som vi hade på Mörrums skola var så pass litet att man fick gå in och backa ut. Att det nu finns ett riktigt biblioteket är en stor förbättring. Nu kan man också använda det som en lärmiljö för att läsa eller ha boksamtal. Det blir roligare att gå och låna en bok. Vissa raster blir också bemannade med personal. Den typen av rastaktivitet är också uppskattad, berättar Carina.

Biblioteket med anslutande grupprum.

Resursteam på plats!

På den nya skolan har man organiserat ett resursteam för att hjälpa elever som har olika slag problematik och inlärningssvårigheter. De får nu mycket större förutsättningar att hänga med i undervisningen.

– Dessa personer var tidigare uppdelade på flera skolor men nu finns all kompetens samlad på ett ställe och man kan hjälpas åt. En annan stor fördel är att vi har så många mindre grupprum att använda jämfört med tidigare. Det finns alltid en lugn vrå någonstans om man behöver det. Alla är vi olika, berättar Carina.

Barnen är glada och stolta över sin nya skola. En pojke i årskurs sex berättade att han hjälper 6-åringarna i matsalen och att man måste tänka på sitt språkbruk.

– Det är en av fördelarna med när det är blandade åldrar på samma skola, berättar Lena.

Kreativa salar

I den nya skolan har man verkligen satsat på att ge praktiska ämnen utrymme och möjligheter. Och i alla finns smarta clevertouch-skärmar med som ett naturligt inslag.

Träsläjdsalen doftar gott av trä.

Det finns fina slöjdsalar både för träslöjd…

… och syslöjd! Symaskinerna hissas upp med ett knapptryck!

Syslöjdssalen

Musiksalarna kan även nyttjas av den kommunala musikskolan.

Musiksalar både för ensemblespel och individuell träning med musikskolan.


Och en bildsal!

Bildsalen

Den kommande skolgården

Skolgården blir något extra för barnen att se fram emot. Planen är att när höstterminen startar 2023 så ska den nya skolgården vara klar. Den nya idrottshallen byggs där den gamla skolan stod och till våren ska den gamla idrottshallen rivas.

– Då kommer vi att få ha uteidrott under några månader. Men det fixar vi, säger Lena.

När det gäller skolgården har eleverna varit delaktiga i idéarbetet och fått lägga fram egna förslag. Men allt de önskar är såklart inte genomförbart.

– Det fanns önskemål om både McDonalds och hoppborgar, berättar Lena och ler.

På framsidan vid huvudingången kommer det bli torg med en liten scen där man kan samla alla.

– Vi har ju ingen lokal såsom en aula där vi kan samla alla. Men kanske kommer den möjligheten att finnas i den kommande idrottshallen sen, berättar Lena.

Översikt kommande skolgården

Fotbollsplanen blir kvar där den är nu och sen blir det en multiarena i den ena änden och mindre zoner med olika lekredskap och gröna ytor med asfalt emellan. På skolgården kommer det inte vara helt öppet utan det kommer finnas flera ”rum i rummet”.

Det har varit stort fokus på just rörelse när de planerade skolgården. Stationer för styrka, kondition och balans som utmanar barnen i deras motorik och rastbodar där man kan gå och låna olika redskap för att det ska finnas mycket kul att göra på rasten.

– De kommer ju även fritidshemmen att ha glädje av, berättar Carina.

Skiss över skolgårdens tänkta miljöindelning från Fojab

Engagemang, kunskap & glädje

Det går inte att ta miste på den stora glädje och stolthet som finns på Mörrums nya skola och de möjligheter till förbättrat lärande, samverkan och samvaro som den skapar.

Carina och Lena avslutar med att ge en stor eloge till pedagogerna och personalen som både avslutat verksamheten i de gamla skolorna och startat upp i den nya och parallellt med det hållit undervisningen igång.

– Pedagogerna har varit helt grymma i den här övergången, betonar Carina.

Lärarna Malin Solström och Lenethe Emanuel trivs bra i sitt ljusa arbetsrum.

Text & foto: Anna Deutgen

Fler nyheter om

  • Vi älskar Karlshamn!

    Den lilla staden med närheten till havet och naturen, i kombination med den intressanta utbildningen på Campus Karlshamn lockade S ...

  • Offentlig hearing om Campus Karlshamn

    I två decennier har utbildningarna på Campus Karlshamn levererat nya företag och innovationer. Den unika campuskulturen har utveck ...

  • Campus Karlshamn skapar viktig utveckling!

    Utbildningarna på Campus Karlshamn har generat många nya företag och nya invånare genom åren. Studenter, till största delen utifrå ...