Workshop med engagerade ambassadörer

ambassadörsråd18jan2024

 

Workshop med engagerade ambassadörer

ambassadörsråd18jan2024

 

Workshop med engagerade ambassadörer

Från idé till handling. Nyligen samlades majoriteten av Gilla Karlshamns ambassadörsråd och styrelse för en workshop. I slutet av den hade arbetsgrupper bildats som tillsammans kommer arbeta med utvecklingsfrågor inom föreningsliv, kommunikation, samverkan kommun, politik och vision samt kompetensförsörjning. Med en stor gemensam vilja att göra gott för Karlshamn och dess invånare och företag.

Gilla Karlshamn har gått från ett projekt till en etablerad organisation som arbetar med platsmarknadsföring, varumärkesvård och kompetensförsörjning. Allt finansierat av de företag och organisationer som valt att vara medlemmar. Denna workshop, där både styrelsen och de sk. ambassadörerna deltog var en uppföljning från ett ambassadörsråd under hösten. Nu bildade man arbetsgrupper och fokusområden för att att handgripligen kunna använda nätverket för utvecklingsarbetet.
En av grupperna fokuserade på hur vi kan hjälpa föreningslivet, både inom kultur och fritid-idrott. Man upplever att man inte når ut med sina aktiviteter och att det sällan skrivs om dem i traditionella medier.

I gruppen fanns Lisa Mattsson från SEB, Peter Mattisson från Cimon och Maria Olin från Best Western.
– Vi vill att Karlshamn ska vara en attraktiv plats att leva och bo på och då är föreningarna jätteviktiga, betonade gruppen. Nu har vi en idé om hur vi kan hjälpa dem!

Vi får anledning att återkomma till de olika gruppernas framsteg.

Fler nyheter om