Vill du bo i Stärnö Sjöstad?

Stärnö Sjöstad

 

Vill du bo i Stärnö Sjöstad?

Stärnö Sjöstad

 

Vill du bo i Stärnö Sjöstad?

Vi kartlägger intresset för att bo i sjöstaden. Över 600 anmälda nu!

Stärnö Sjöstad är namnet på en planerad ny stadsdel i ett före detta stenbrott precis vid havet i Karlshamn. Stadsdelen ligger en kort båtresa från Karlshamns centrum och den satsning på innovationsmiljön NetPort Science Park som växer fram på Östra piren.

Platsen där det nya havsnära bostadsområdet Stärnö Sjöstad ska ligga kännetecknas bland annat av en 25 meter hög bergsvägg, två djupa vattenfyllda hål efter den diabasbrytning som pågått där och en artrik växtlighet. När stenbrytningen upphörde för några år sedan började kommunen planera för att bygga bostäder i området. De två arkitektbyråerna Fojab och Sydväst arkitektur och landskap fick i uppdrag att skissa på förslag på vad man kan göra på platsen. Området ska byggas i olika etapper. Slutresultatet blir en kombination av båda inlämnade arkitektförslag.

Fyll i dina uppgifter här.

Anmäler du dig får du också information om hur bygget framskrider. Anmälan är inte bindande och vi kommer inte att sprida dina uppgifter eller använda dem på annat sätt vi anger här.

Förslag från Sydväst arkitektur och landskap: I det första scenariot av två räknar Sydväst med flerbostadshus på fyra våningar och 330 bostäder. I det andra scenariot är husen lägre och antalet bostäder beräknas till 230. De har även kedjehus, husbåtar och terrasshus längs med Sternövägen i sitt förslag med upp till 500 bostäder. De har också två scenarion för bilparkering där det ena är att all parkering sker på mark utan tak och det andra scenariot parkeras bilar i parkeringshus och mindre parkeringsplatser i området. Det ska finnas busshållplatser i området och man ska kunna bo och röra sig längs vattnet utan biltrafik.

Här kan du se hela förslaget från Sydväst arkitektur och landskap: [Länk]

Förslag från Fojab: Magdalena Hedman och Åsa Samuelsson från Fojab arkitekter pratade sig varma om platsen där man brutit diabas sedan mitten av 1800-talet. Deras skisser är inspirerade av naturen och Karlshamn som rutnätsstad och omfattar uppåt 650 bostäder som är en mix av lägenheter, radhus, terrasshus, villor och husbåtar. I förslaget har man även med ett hotell och ett litet kulturhus. De har skissat på både bussförbindelse och ett läge för båtbuss mellan Stärnö sjöstad och centrala Karlshamn. I den nya stadsdelen finns också stränder och stora möjligheter för friluftsliv med äventyrsbana, utkik och klättervägg.

Här kan du se hela förslaget från Fojab: [Länk]

Fler nyheter om

  • Vi gillar Karlshamn

    Det här gillar Walter, Jesper, Emilia, Jennie, Minnea, Jonas och Claire med Karlshamn. I år firar Gilla Karlshamn 10 år och vi g ...

  • Pärlan på Parkgatan som ny igen!

    Underhållet i det 122 år gamla tegelhuset på Parkgatan precis vid Näsviken hade halkat efter när Hermanssonbolagen köpte huset. N ...

  • Från Barcelona till Vettekulla!

    Efter sex år i Barcelona kände sig Linus Ekenstam, 34 år, Jennie Dalgren, 36 år och dottern Sky Lou snart två år, redo att flytta ...