Sommargatan Skeppsbron

sommargatan skeppsbron

 

Sommargatan Skeppsbron

sommargatan skeppsbron

 

Sommargatan Skeppsbron

Nu utvecklar Karlshamns kommun stråket längs östra kajen som kommer få namnet Sommargatan! Lagom till sommarsäsongen 2023 ska sommargatan stå klar. Främst handlar det om att utveckla vatten, avlopp och el för att öppna upp fler möjligheter för servering och försäljning. Planen är också att kajområdet ska utökas med grönytor, fler bänkar och ett breddat gångstråk.

Sträckan det handlar om löper mellan gästhamnsbyggnaden, varifrån skärgårdstrafiken utgår, och vågbrytaren vid hamnkontoret längs östra kajen. I stadsmiljögruppen har representanter från olika verksamhetsområden inom den kommunala organisationen ingått, däribland park, gata, trafik, markförvaltning och stadsmiljö. Projektarbetet har genomförts i nära dialog med näringslivet och från Karlshamns kommun har man lyssnat in företagens behov och önskemål.

Här kan läsa mer om satsningen

Fler nyheter om

  • Musikskolan

    Under våren börjar Musikskolan renovera sina lokaler för att skapa en bättre arbetsmiljö för anställda och elever och byggnaden s ...

  • Torget

    Kommunen har beslutat att rusta upp infrastrukturen på torget med bland annat ny belysning och andra justeringar för att öka triv ...

  • Idrottshallen vid Mörrums Skola

    I anslutning till Mörrums skola håller en ny idrottshall på att ta form. Att satsa på en fullvärdig idrottshall i Mörrum gynnar bå ...