Musikskolan

musikskolan

 

Musikskolan

musikskolan

 

Musikskolan

Under våren börjar Musikskolan renovera sina lokaler för att skapa en bättre arbetsmiljö för anställda och elever och byggnaden ska bli tillgänglighetsanpassad. Alla barn ska ha möjlighet att kunna utöva musik.

Renoveringen av Musikskolan kommer innefatta att man ser över säkerheten i byggnaden, fuktskador, ventilationen, isoleringen, elen och tillgänglighetsanpassa byggnaden. Detta genom att sätta in en hiss på utsidan av byggnaden så att elever kan komma in i skolan och kunna ta sig upp till ovanvåningen.

Här kan läsa mer om satsningen som beräknas vara klart före årskiftet 2023-2024

Fler nyheter om

  • Sommargatan Skeppsbron

    Nu utvecklar Karlshamns kommun stråket längs östra kajen som kommer få namnet Sommargatan! Lagom till sommarsäsongen 2023 ska som ...

  • Torget

    Kommunen har beslutat att rusta upp infrastrukturen på torget med bland annat ny belysning och andra justeringar för att öka triv ...

  • Idrottshallen vid Mörrums Skola

    I anslutning till Mörrums skola håller en ny idrottshall på att ta form. Att satsa på en fullvärdig idrottshall i Mörrum gynnar bå ...