Mörrums nya skola

morrum_slide1-1

 

Mörrums nya skola

morrum_slide1-1

 

Mörrums nya skola

Mörrums nya skola byggs är designad av FOJAB som en grundskola för 550 elever i årskurs F‑6. Stor vikt har lagts vid att skapa en upplevelserik och hållbar arkitektur för barn. En byggnad som kopplar samman den invändiga och utvändiga lärmiljön och skapar en pedagogisk, trygg och inspirerande plats i barnens skala. Skolbyggnaden består av upp i sex mindre tvåvåningsvolymer som smälter fint in i Mörrums omgivande bostadsbebyggelse och anpassar sig till barnens skala. Inne i byggnaden organiseras verksamheten i mindre hemmazoner med 75 barn i varje, där varje hemmazon utformas som en komplett lärmiljö med en palett av olika sorters och olika stora rum. Satsningen går helt i hållbarhetens tecken bland annat genom att nyttja ekosystemtjänster. Fläktsystemet kommer till exempel att hållas rent med hjälp av speciella bakterier som äter upp fett och hälsofarliga bakterier. Spillvärme kommer att tas tillvara på och självklart kommer solceller att installeras på taken. Där kommer också finnas ett eget tillagningskök och en välkomnande entré.

En sak kommer skolan dock att sakna och det är korridorer. Istället för korridorer kommer utrymmen utanför klassrummen och matsalen utformas så att elever kan sitta där och jobba på raster eller innan maten. Det kommer också vara en helt sko-fri skola. De får man ta av sig vid ingången. Allt för att skapa en mer trivsam och sund inomhusmiljö.

INTERVJU: När du öppnar dörren är du framme! (intervju med Charlotte Kristensson, arkitekt på FOJAB)

Projekt: Grundskola F-6
Omfattning; Sex mindre tvåvåningsvolymer för 550 elever. 75 barn i varje hemmazon.
Plats: Mörrum
Arkitekt:  FOJAB
Byggs av: JSB på uppdrag från Karlshamns kommun.
Status: Under byggnation. Beräknas står klar hösten 2022
Kontakt: William Lavesson, byggprojektledare, Karlshamns kommun


Här samlar vi artiklar gällande Mörrums nya skola löpande.

Fler nyheter om

  • Invigt! Nya Jössarinken

    Karlshamns kommuns nya träningshall vid Jössarinken börjar ta form och beräknas stå klar under hösten 2020. Träningshallen började ...

  • Stationshuset

    Idén om att bygga om området vid centralstationen i Karlshamn väcktes redan för cirka 20 år sen. I planen ingår bland annat att by ...

  • Torgpaviljongen

    Nu torgpaviljongen färdigbyggd! Här kan du läsa mer om det. Med inspiration från Hanna Victorsson, som ritade den ursprungliga tor ...