Stationshuset

stationsområdet-etapp-1

 

Stationshuset

stationsområdet-etapp-1

 

Stationshuset

Idén om att bygga om området vid centralstationen i Karlshamn väcktes redan för cirka 20 år sen. I planen ingår bland annat att bygga bostäder, göra om resecentrum och i samband med det göra kollektivtrafiken smidigare. Området ska bli en så kallad blandstad med olika typer av lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, som passar alla åldrar i både yta och pris. Totalt finns det möjlighet att skapa upp mot 500 bostäder i stationsstaden.

Etapp 1 av Stationsstaden är slutförd. Blekinge Bygg & Anläggning AB har byggt ett flerbostadshus med 28  lägenheter. Själva byggnationen startade maj 2020 med en beräknad byggtid på 18 månader.

Projekt: Stationshuset
Omfattning:  28 hyresrätter, 51-71 kvm
Plats: Stationsområdet
Arkitekt:  Leif Hörberg, Wigot Konsult AB, Lund
Byggs av: Blekinge Bygg & Anläggning/Benny Nilssons byggnads AB
Status: Under byggnation. Inflyttning hösten 2021
Kontakt: Jeanette Conradsson, planarkitekt på Karlshamns kommun
Visionsillustrationer från FOJAB för hela Stationsområdet


Här samlar vi artiklar gällande stationsområdet löpande.

Fler nyheter om

  • Invigt! Nya Jössarinken

    Karlshamns kommuns nya träningshall vid Jössarinken börjar ta form och beräknas stå klar under hösten 2020. Träningshallen började ...

  • Torgpaviljongen

    Nu torgpaviljongen färdigbyggd! Här kan du läsa mer om det. Med inspiration från Hanna Victorsson, som ritade den ursprungliga tor ...

  • Mörrums nya skola

    Mörrums nya skola byggs är designad av FOJAB som en grundskola för 550 elever i årskurs F‑6. Stor vikt har lagts vid att skapa en ...