Malin: Rätt förutsättningar gör att man kan växa!

malinhofflander

 

Malin: Rätt förutsättningar gör att man kan växa!

malinhofflander

 

Malin: Rätt förutsättningar gör att man kan växa!

– ”Det är jätteviktigt att en kommun vågar satsa och att man har visioner och vill någonting. Ska man ha ett bättre företagsklimat i en kommun handlar det mycket om vilken inställning kommunen har till företagande. Vill man att det ska finnas företag i kommunen måste man ge dem förutsättningar att växa. Här blir ledarskapet viktigt.”

Malin Hofflander är VD för Hofflander Company och varumärket Cenceo, ett digitalt nytt verktyg för goda ambitions- och prestationssamtal som har sin verksamhet på NetPort Science Park sedan några år tillbaka. Malin och hennes man Stefan arbetar båda heltid i företaget men de har olika inriktningar. De kompletterar varandra då Malin är organisationskonsult och Stefan ingenjör med talang för det tekniska. Ledarskapsutveckling med fokus på värdebaserat ledarskap är en viktig del av verksamheten.
– Vi har ett brett och djupt kunnande hos oss, konstaterar Malin.

Malin har sin bakgrund från hälso- och sjukvården och är sjuksköterska från början. Hon jobbade många år som chef och ledare inom landstingsvärlden och intresset för ledarskap fanns ständigt närvarande.  Malin har dessutom doktorerat inom implementering av IT kopplat till ledarskap och organisationskultur på Blekinge Tekniska Högskola.
– Det är inte en slump att det funkar på vissa ställen men inte på andra. Ledarskap är nyckeln till en positiv företagskultur. Man måste både leva och leda sin företagsvision och själv vara ett gott exempel för den, berättar hon och fortsätter:
– Det handlar också om självinsikt och självkännedom. Uppfattar andra mig så att det stämmer med vad jag säger och den bild jag har av mig själv?

Hon arbetar också med implementeringsprocesser och hur man får medarbetarna med sig i nya digitala system. Systemen kvittar, menar hon, för det är människorna som ska använda dem och då blir delaktigheten viktig för att lyckas.
– Där kan mitt företag verkligen hjälpa till.

2014 konceptutvecklade Malin det digitala verktyget Cenceo inom Blekinge Business Incubators program.
– Traditionella utvecklingssamtal är passé när det handlar om hur man mår och hur det känns. Vi måste våga prata om medarbetarnas beteenden och hur det påverkar resultatet och arbetsmiljön på ett upplysande, inkluderade och intressant sätt. Ett ekonomiskt resultat även om det är mätbart säger ju ingenting om hur vi kom dit. Positiva beteenden kan exempelvis handla om hur en medarbetare driver på sin egen utveckling. Då är det ju det vi kan ha ambitioner kring och sätta mål för. Det här verktyget är vi ensamma om i världen, berättar Malin stolt.

Att företaget hamnade just på NetPort Science Park handlade mycket om att Malin och Stefan fick känna på den miljön under sin tid på BBI. BBI finns i två kommuner i Blekinge och då blev Karlshamn ett nära och naturligt val.
– När vi skulle starta upp verksamheten var det enkelt att stanna kvar. Och det var många vi inte kände här men som vi kunde lära känna. Det fanns ett större nätverk att bygga på. Vi trivs jättebra här på NetPort Science Park. Vi har kontoret på våningen över gamla Turistbyrån. NetPort är en plats där många företag samlas, framför allt inom teknik och IT och det jobbar ju även vi med, säger hon och fortsätter:
– Jag gillar att det i miljön finns en blandning av olika branscher och att det är integrerat med BTH. Många olika lokaler lockar många olika företag att etablera sig här. Det är också intressant ur ett nätverksperspektiv eftersom människor gör affärer med människor. Mötesplatsen är viktig och det händer mycket här nere i form av nätverksfrukostar- och luncher och föreläsningar.

Företagets kunder är spridda över landet och tillsammans med digitala verktyget erbjuder man också utbildningar för att lära sig ett nytt ”grundtänk” med fokus på ambition och prestation.
– Tidigare har dessa varit fysiska träffar men nu måste vi precis som många andra gå över till att även erbjuda digitala utbildningar. Vi har sökt omställningspengar från regionen och fick ett bidrag så att vi nu kan utveckla våra digitala utbildningar.

Malin är född i Sölvesborg och bor i Nogersund nära havet och har inga planer på att flytta till Karlshamn.
– Jag älskar Nogersund och vår lilla by. Vi bor ju nära havet och kan verkligen förstå lyckan med det. Satsningen Karlshamn gör på Stärnö Sjöstad kommer vara betydelsefull för Karlshamn av den anledningen. Att man går hårt ut med att skapa intressanta boendemiljöer är proaktivt, tycker Malin.

Vad gäller utbyggnaden av NetPort Science Park menar hon följande:
– Det är jätteviktigt att en kommun vågar satsa och att man har visioner och vill någonting. Ska man ha ett bättre företagsklimat i en kommun handlar det mycket om vilken inställning kommunen har till företagande. Vill man att det ska finnas företag i kommunen måste man ge dem förutsättningar att växa. Även här blir ledarskapet viktigt.

Text: Anna Deutgen
Foto: Privat

Fler nyheter om

  • Paraply flyttar in!

    Under 2024 lanserar Paraply det redan framgångsrika konceptet ”The Pot” i Karlshamn på Östra Piren. Det blir en hybridarena i kon ...

  • Drömprojektet Saltsjöbaden!

    JSB har fått klartecken från Länsstyrelsen och kan påbörja projekteringen av lägenheter och restaurang på Karlshamns, kanske Blek ...

  • Blekinges första skybar har öppnat!

    Östra Piren som redan nu har restauranger, eventvåningar, kontor, konsertsalar, biografer, konferensrum och mycket mer har nu fåt ...