Ny brandstation

brandstationen

 

Ny brandstation

brandstationen

 

Ny brandstation

Nu har skog blivit avverkad och sprängning har börjat vid Tubbarydsvägen, för att skapa plats för en ny modern brandstation.

Karlshamns kommuns befintliga brandstation uppfyller inte dagens krav på en god arbetsmiljö, dessutom har byggnaden inomhus- och byggtekniska problem. Detta gör att brandstationen är i stort behov av renovering och marken vid den befintliga byggnaden behövs saneras. Därför har kommunen beslutat att i stället bygga en helt ny brandstation vid Tubbarydsvägen. Skog är avverkad där den nya brandstationen ska placeras och man har börjat sprängningen.

– För att kunna bygga den nya brandstationen behöver vi spränga berget så att allt kommer ner till marknivå och vi får en tomt att bygga på. Sprängningen har startat och därefter kan man börja med byggproduktionen. Om allt går som det ska är den nya brandstationen klar till årsskiftet 2024/2025, säger Joakim Svanhall projektledare på Karlshamns kommun.

Här kan läsa mer om satsningen

Fler nyheter om

  • Sommargatan Skeppsbron

    Nu utvecklar Karlshamns kommun stråket längs östra kajen som kommer få namnet Sommargatan! Lagom till sommarsäsongen 2023 ska som ...

  • Musikskolan

    Under våren börjar Musikskolan renovera sina lokaler för att skapa en bättre arbetsmiljö för anställda och elever och byggnaden s ...

  • Torget

    Kommunen har beslutat att rusta upp infrastrukturen på torget med bland annat ny belysning och andra justeringar för att öka triv ...