Magdalena: Stärnö sätter Karlshamn på kartan

w-magdalena-hedman

 

Magdalena: Stärnö sätter Karlshamn på kartan

w-magdalena-hedman

 

Magdalena: Stärnö sätter Karlshamn på kartan

– Första intrycket när jag besökte Stärnö stenbrott var: Wow, här skulle man vilja bo! Det är en mäktig och spektakulär plats med ett storslaget och vackert landskap. Jag hade sett bilder tidigare men att uppleva det på plats var något helt annat. Det är nästan lite osvenskt!


Två arkitektförslag har lämnats in gällande den planerade Stärnö Sjöstad. Vi har intervjuat personer från båda arkitektkontor och låtit dem utveckla hur de tänker kring Karlshamns mest spännande bostadssatsning. Först ut är Magdalena Hedman från FOJAB.

Förslagen ska ses som en strukturskiss kring hur man kan disponera området och som inspiration gällande hur området kan göras attraktivt för både som bor där och för Karlshamn som helhet. Slutresultatet för Stärnö Sjöstad blir förmodligen en kombination av båda inlämnade arkitektförslag.

FOJAB är ett av landets största arkitektkontor med 150 medarbetare i Stockholm, Helsingborg och i Malmö som är deras huvudkontor. Företaget startade i Lund 1972 av två professorer i Lund som tävlade och vann flera arkitekttävlingar. Fortfarande har de ett nära samarbete med arkitektskolan, till utbildningsverksamheten och till forskningen.
Magdalena Hedman är partner i den medarbetsägda byrån och arbetar som landskapsarkitekt, marknadschef och ansvarig för stadsutveckling.

– FOJAB jobbar med helheter i både det stora och det lilla. Både med stadsplanering, hus, landskap och inredning. Vi har en ganska stor stadsbyggnadsverksamhet och min roll där är att hålla oss i framkant. Vad händer och hur tänker man när man ska bygga nya städer, berättar Magdalena.

Magdalena Hedman, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling på FOJAB.

Mäktigt & spektakulärt

Arkitektkontoret är högaktuella i Karlshamn även med andra projekt i kommunen. De har ritat Mörrums nya skola som byggs just nu samt tagit fram skisser och planer för det nya Stationsområdet. Möjligheterna med Stärnö Sjöstad är dock något utöver det vanliga, menar hon.

– Första intrycket när jag besökte Stärnö stenbrott var: Wow, här skulle man vilja bo! Det är en mäktig och spektakulär plats med ett storslaget och vackert landskap. Jag hade sett bilder tidigare men att uppleva det på plats var något helt annat. Det är nästan lite osvenskt, säger Magdalena och skrattar.

Stärnö stenbrott så som det ser ut idag.

Bygger varumärket Karlshamn

Hon berättar vidare att det mäktiga diabasbrottet i kombination med den nära kopplingen till vattnet, havet och skärgården är det som gör platsen så unik. Enligt Magdalena kommer stadsdelen inte bara locka hemvändare utan säkert många andra. Såna som kanske inte övervägt Karlshamn tidigare men som via Stärnö får upp ögonen för platsen och möjligheterna.

– Jag jobbar i flera kommuner runtom i Sverige men här har Karlshamn en fantastisk möjlighet att sätta sig själva på kartan. Det är så pass unikt att det kan bygga hela varumärket Karlshamn.

Översikt, etapp 1 och 2

Naturen, havet & rutnätsstaden

Med utgångspunkt i både naturen och Karlshamns klassiska rutnätsstad har FOJAB i sitt förslag två etapper som mest kan resultera i 650 bostäder.

– En tydlig idé vi inspirerats av är platsen och dess historia. Diabasen är mörk i sin karaktär. Därför tänker vi att husen in mot stenbrotten och sjön har en lite mörkare känsla. Och de husen som ligger ut mot havsvattnet har en ljusare känsla inspirerat av ljuset, luften och havet. Den kalla diabasen ihop med det varma i träet i byggnaderna tror vi skulle passa Stärnö väldigt bra, berättar Magdalena.

Första etappen med 300 bostäder handlar främst om byggnation nere i stenbrottet. Där skapas de viktigaste kvarteren och känslan av en ny stadsdel. Inom dessa kvarter skapas också gröna gårdar med stora träd. Vartannat kvarter används då som markparkeringar. I etapp 2 som möjliggör upp till 650 bostäder förtätas och breddas området ytterligare. De tidigare markparkeringarna kan då bli nya kvarter med delvis nersänkta garage under den nya bebyggelsen.

– Eftersom det krävs väldigt stora investeringar för att komma igång är det smart att bygga lite tätare. Då får man också genomförandeekonomin att gå ihop. Det måste finnas vatten, avlopp, fiber och bra vägförbindelser ut dit och allt det där kostar. Dessutom måste marken saneras före man kan börja bygga. Ska man bygga hållbart behöver man se till att många kan nyttja både investeringen och läget, säger Magdalena.

Bebyggelsekaraktär & struktur av olika områden i förslaget

Verandahusen & Skogshusen

Uppe på ”hyllan” vid Sternövägen finns redan några privata hus men här finns möjlighet att förtäta med 8 nya villatomter. FOJAB har i sitt förslag inte ritat in några villatomter nere i själva stenbrottet.

– Verandahusen kommer ha en spektakulär utsikt ner över stenbrottsbebyggelsen och ut mot havet. Skogshusen i början på Sternövägen blir ett lite mindre bostadsområde med ca 100 lägenheter som byggs lite högre. Även dessa kommer har en magisk utsikt.

Verandahusen och föreslagen materialpalett

Skogshusen och föreslagen materialpalett

Kajhusen & Sjöhusen

Kajhusen om ca 400 lägenheter som är 4-5 våningar höga hus utgör den mest förtätade delen av förslaget. De står längst ut på kajen med vatten på båda sidor. Innanför dessa hittar man de lägre Sjöhusen, 65 radhus i två våningar in mot sjöstråket.

– Sidan in mot sjön är en lugn och skön miljö som är ganska skyddad. Där ska man kunna gå på strandpromenaden i ett lite annat tempo, berättar Magdalena.

Kajhusen och stråket ut mot havet

Föreslagen materialpalett och karaktär för Kajstråket.

Sjöhusen och sjöstråket

Föreslagen materialpalett och karaktär för Sjöstråket in mot sjön.

Hamnhusen

Hamnhusen är flerbostadshus som ligger allra längst in och närmast Boöns naturområde.
– Tanken är att dessa hus ska smälta in i gränslandet mellan natur och hamn.

Hamnhusen

Föreslagen materialpalett för hamnhusen

Husbåtarna

De 12 föreslagna husbåtarna ligger inne i den skyddade delen av sjön, säkra från svallvågor och vind.

Några av husbåtarna syns i i vänster hörna på bilden.

Kultur & fritid

I FOJABs förslag har de också funderat kring hur man kan utnyttja och aktivera sig i miljön med natur-, kultur- och fritidsaktiviteter, idrott och bad.

– Platsen i sig väcker nyfikenhet. Stärnö sjöstad har alla möjligheter att bli ett populärt besöksmål såväl som en kulturell mötesplats.

FOJABs tankar kring hur man ska skapa olika aktiviteter i området.

På liten lilla holmen inne i stenbrottssjön har FOJAB föreslagit ett litet kulturhus med närliggande hotell.

– Det finns många fina synergieffekter man kan skapa där emellan och allt sammanvägt skapar kvalitet för boende både i sjöstaden och i Karlshamn.

Kulturhuset. Den vita byggnad på vänster sida är ett tänkt hotell.

Närliggande båtplatser och närheten till skärgården är ett stort dragplåster för den nya stadsdelen. I FOJABs förslag finns 300 båtplatser inritade och på många sätt kommer känslan vara att man bor mitt i en marina.

Flygvy från nordöst. I projektgruppen för förslaget ingår Magdalena Hedman, Åsa Samuelsson, Klara Stigner och Mikael Pettersson.

Utmaningar

Utmaningen för kommunen är att våga ta den initiala investeringen. Att få byggnadsentreprenörer att satsa där sedan lär inte bli svårt, menar Magdalena. En annan intressant utmaning är att skapa en bra hållbarhetsmodell för stadsdelen.

– Här finns mycket tankearbete att göra. Man behöver väga in klimatavtrycket när man bygger, transporter, hur man skapar en långsiktig hållbarhet i området samt en social hållbarhet såklart. Hur ska man få det till att bli en stadsdel för alla, inte bara för de mest välbärgade?

Sammanfattning och översikt kring övriga möjliga funktioner och möjligheter.

En plats med driv & ambitioner

Magdalena berättar att hon efter alla turer till Karlshamn fått en god känsla till platsen och till Karlshamn som helhet.

– Jag gillar verkligen Karlshamn. Det känns som en väldigt vacker och sympatisk stad med vänliga människor. Det märks att man vill mycket och det gillar jag! Jag gillar när det finns engagemang. Det finns samverkan. Det märker man ju inte minst när det gäller projektet Gilla Karlshamn där näringslivet går ihop och samverkar för platsen Karlshamn. Karlshamn är ingen sovstad eller sommarstad. Här finns ett livskraftigt driv, ambitioner och initiativkraft. Det har varit en ynnest att få göra ett förslag och självklart hoppas vi få vara med även i den fortsatta utvecklingen av Stärnö och Karlshamn, avslutar Magdalena.

Här kan du se hela förslaget från FOJAB på Karlshamns kommuns webbsida: [Länk]


Den här intervjun är en del av en serie vi gör med spännande arkitekter som formar det samtida och framtida Karlshamn. Tidigare har vi intervjuat Charlotte Kristensson, FOJAB gällande Mörrums nya skola, Sven Gustafsson, Gert Wingårdh och Thomas Sandell.

Text: Anna Deutgen
Alla illustrationer & bilder: FOJAB

Fler nyheter om

  • Nu fylls piren!

    Uppdaterad artikel! Ett år kvar till invigning av Östra Pirens nya etapp och nu 60 procent av lokalerna uthyrda. Och fler hyresgäs ...

  • Per & Niklas: Stärnö har en otrolig potential!

    - Havet är den största attraktionskraften men hela området är spännande. Där finns stora naturvärden, en militär och industriell h ...

  • Sandells Karlshamnshus har glimten i ögat

    Han har under sin arkitektkarriär designat allt från stadsplaner till kända byggnader och produkter över hela världen. Thomas Sand ...