Bostäder vid Kolleviksvägen

sid-23-scaled_797x502_acf_cropped-2_797x502_acf_cropped

 

Bostäder vid Kolleviksvägen

sid-23-scaled_797x502_acf_cropped-2_797x502_acf_cropped

 

Bostäder vid Kolleviksvägen

Ett förslag till detaljplan kring att bygga nya bostäder och förskola längs Kolleviksvägen och upp mot Lindeborgssjön håller på att tas fram. Bebyggelsen ska ske med hänsyn till olika naturvärden och det befintliga fridsluftslivet i området.

Projekt: Förslaget är flerbostadshus med upp till fem våningar, villor, parhus och radhus.
Omfattning: 190-280 nya bostäder.
Plats: Kolleviksvägen
Arkitekt:
Byggentreprenör:
Status: Tänkt inflyttning hösten 2022

Just nu planlägger kommunen för nya bostäder och förskola längs Kolleviksvägen. Karlshamn har en vision att växa och för att kunna göra det behöver vi skapa förutsättningar för fler bostäder. Området, Stockholmsledet, längs Kolleviksvägen och upp mot Lindeborgssjön är ett attraktivt område som ligger nära havet, en sjö och friluftsliv.

I området planerar man för cirka 190-280 nya bostäder. Förslaget är flerbostadshus med upp till fem våningar, villor, parhus och radhus. Kommunen planerar också för att eventuellt kunna bygga en förskola i området.

Under hösten 2022 ska en naturvärdesinvestering och geoteknisk markundersökning tas fram. Därefter ska själva detaljplaneförslaget sammanställas och ställas ut på samråd, vilket planeras bli någon gång under våren 2023. Detaljplanearbetet beräknas vara klart om två till tre år.

För dig som vill läsa mer kring detaljplanen hittar du mer information i fördjupningsmaterialet.


Här samlar vi artiklar gällande denna satsning löpande.

Fler nyheter om

  • Stärnö Sjöstad

    Stärnö Sjöstad är namnet på en planerad ny stadsdel i det före detta stenbrottet precis vid havet i Karlshamn. Stadsdelen ligger e ...

  • Nya Stationsstaden

    Här kommer det att hända grejer de kommande åren! I ett perfekt pendlarläge vid resecentrum växer en ny, attraktiv och hållbar sta ...

  • Nya Saltsjöbaden

    Lokala JSB Construction AB har köpt det natursköna och anrika området Saltsjöbaden i Karlshamn. Ett 40-tal hyreslägenheter med pub ...