Duverydsområdet

duveyrd

 

Duverydsområdet

duveyrd

 

Duverydsområdet

Karlshamn får ett nytt område för sällanköpshandel och annan service utmed E22 och riksväg 29 i Karlshamn, på det som idag kallas Duverydsområdet. Karlshamns kommun och Skåneporten Fastigheter har tecknat ett markanvisningsavtal om att utveckla ett område om cirka 360 000 kvm.
– Skåneporten är ett fastighetsbolag med tydligt fokus på servicehandel. I Karlshamn ser vi möjligheter för en bred palett av olika verksamheter. Läget intill E22 och Karlshamns centrum i kombination med områdets storlek är idealiskt för flera typer av etableringar, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter i en artikel från Karlshamns kommun.
Andreas berättar också i en intervju för Sydöstran att det ska byggas 100 000 kvadratmeter butiks- och lageryta, till en kostnad på runt en till en och en halv miljard kronor. Kostnaden kommer troligen att delas mellan flera aktörer.

Skåneporten ser tre kategorier kunder som vill etablera sig i området:
1. Aktörer som redan finns på orten, men söker nya och större lokaler i Karlshamn.
2. Aktörer och verksamheter som inte finns, men vill etablera sig.
3. Verksamheter som lever av trafikläget, som har E22 som “livsnerv”. Aktörer och verksamheter beroende av lokaliseringen.

Projekt Handelsområde
Omfattning; 360 000 m2 yta
Plats: Duveryd vid E22:an
Utvecklas av: Skåneporten AB
Byggs av:
Status: Detaljplansprocess och trafikfallstudie pågår…
Kontakt: Lena Jarl Hellgren, planarkitekt på Karlshamns kommun
Idag består Duverydområdet av åkermark, ängsmark och skog. Skåneportens arkitektritade visionsbild och modell visar hur området är tänkt att bebyggas och etableras med verksamheter i framtiden.
Är du intresserad av att etablera ett företag här kontaktar du Mathias Wijk, etableringschef på Karlshamns kommun eller Andreas Meyer, VD på Skåneporten.

Visionsbild


Här samlar vi artiklar gällande havsnära hus i Vettekulla löpande.

Fler nyheter om

  • Stärnö Sjöstad

    Stärnö Sjöstad är namnet på en planerad ny stadsdel i det före detta stenbrottet precis vid havet i Karlshamn. Stadsdelen ligger e ...

  • Nya Stationsstaden

    Här kommer det att hända grejer de kommande åren! I ett perfekt pendlarläge vid resecentrum växer en ny, attraktiv och hållbar sta ...

  • Nya Saltsjöbaden

    Lokala JSB Construction AB har köpt det natursköna och anrika området Saltsjöbaden i Karlshamn. Ett 40-tal hyreslägenheter med pub ...