Kvarteret Åsikten

åsikten

 

Kvarteret Åsikten

åsikten

 

Kvarteret Åsikten

Sex nya flerfamiljshus i trä ska växa fram vid Mieån i Karlshamn. De rödfärgade husen kommer att uppföras i trä och harmoniera med befintlig bebyggelse samt vara såpass låga att de inte skymmer utsikten för grannhusen. Med Kvarteret Åsikten utvecklas stadens front mot Mieån och ett nytt, attraktivt stadsrum skapas mot stadens inre vatten. Å-rummets karaktär lyfts fram som urbant parkstråk och binder ihop staden. Med en karaktärsstark men respektfull gestaltning förstärks stadens identitet och förvaltar de särdrag som gör staden unik.

Projekt: Sex flerfamiljshus i trä
Omfattning; 38 bostadsrätter
Plats: Vid Mieån
Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor i Malmö
Byggs av: JSB
Status: Kvarteret Åsikten kommer att stå färdigt tidigast 2022
Kontakt: Lena Jarl Hellgren, planarkitekt på Karlshamns kommun


Här samlar vi artiklar gällande Kvarteret Åsikten löpande.

Fler nyheter om

  • Stärnö Sjöstad

    Stärnö Sjöstad är namnet på en planerad ny stadsdel i det före detta stenbrottet precis vid havet i Karlshamn. Stadsdelen ligger e ...

  • Nya Stationsstaden

    Här kommer det att hända grejer de kommande åren! I ett perfekt pendlarläge vid resecentrum växer en ny, attraktiv och hållbar sta ...

  • Nya Saltsjöbaden

    Lokala JSB Construction AB har köpt det natursköna och anrika området Saltsjöbaden i Karlshamn. Ett 40-tal hyreslägenheter med pub ...