Nya Saltsjöbaden

saltsjöbaden4

 

Nya Saltsjöbaden

saltsjöbaden4

 

Nya Saltsjöbaden

Lokala JSB Construction AB har köpt det natursköna och anrika området Saltsjöbaden i Karlshamn. Ett 40-tal hyreslägenheter med publika inslag som restaurang i kombination med exempelvis en konsthall ska byggas intill strandpromenaden. JSB kommer äga och förvalta bostäderna i egen regi. Av förslaget till detaljplan framgår att det kan bli fråga om uppemot 40 nya lägenheter fördelade på tre huskroppar som är tre till fem våningar höga.
Byggnaderna byggs i KL-trä med hög arkitektonisk kvalité och med hänsyn till områdets rika natur. Hållbarhet, klimat, energi och tillgänglighet är värden som särskilt lyfts fram i byggnader och område.

Den publika framtoningen är viktig för området. Restaurang Saltsjöbaden har ett högt sentimentalt värde för Karlshamnsborna och planen är att återuppliva och stärka den publika tillgången i området med en restaurang och exempelvis en konsthall. De naturliga stråken som etablerats genom åren bibehålls och stärks, för att bibehållna befintliga värden för besökare, förbipasserande såväl som områdets framtida boende.

Uppdatering:
23-08-14 Byggherren JSB berättar att man snart har undanröjt de formella hindren för att kunna sätta spaden i jorden. Arkitektoniskt och när det gäller utredningarna är man framme nu. Planen är att detaljplanen vinner laga kraft under senhösten och att man då ansöker om bygglov. Man planerar byggstart under 2024.

Projekt: 3-4 byggnader i trä med 3-6 våningar
Omfattning; 40-tal lägenheter. Initialt pratade man om hyresrätter, men det är inte riktigt klart hur det blir ännu. Troligen blir det en kombination av bostadsrätter och hyresrätter.
Plats: Vid strandpromenaden
Arkitekt: Wingårdhs
Byggentreprenör: JSB
Status: Byggstart ca 2024.
Kontakt: Lena Jarl Hellgren, planarkitekt på Karlshamns kommun

Bilder: Wingårdhs/JSB


Här samlar vi artiklar gällande nya Saltsjöbaden löpande.

Fler nyheter om

  • Stärnö Sjöstad

    Stärnö Sjöstad är namnet på en planerad ny stadsdel i det före detta stenbrottet precis vid havet i Karlshamn. Stadsdelen ligger e ...

  • Nya Stationsstaden

    Här kommer det att hända grejer de kommande åren! I ett perfekt pendlarläge vid resecentrum växer en ny, attraktiv och hållbar sta ...

  • Kvarteret Åsikten

    Sex nya flerfamiljshus i trä ska växa fram vid Mieån i Karlshamn. De rödfärgade husen kommer att uppföras i trä och harmoniera med ...