Nya Saltsjöbaden

saltsjöbaden4

 

Nya Saltsjöbaden

saltsjöbaden4

 

Nya Saltsjöbaden

Lokala JSB Construction AB har köpt det natursköna och anrika området Saltsjöbaden i Karlshamn. Ett 40-tal hyreslägenheter med publika inslag som restaurang i kombination med exempelvis en konsthall ska byggas intill strandpromenaden. JSB kommer äga och förvalta bostäderna i egen regi. Bostäderna fördelas på 3-4 byggnader i 3-6 våningar med upplåtelseform hyresrätter. Byggnaderna byggs i KL-trä med hög arkitektonisk kvalité och med hänsyn till områdets rika natur. Hållbarhet, klimat, energi och tillgänglighet är värden som särskilt lyfts fram i byggnader och område.
Den publika framtoningen är viktig för området. Restaurang Saltsjöbaden har ett högt sentimentalt värde för Karlshamnsborna och planen är att återuppliva och stärka den publika tillgången i området med en restaurang och exempelvis en konsthall. De naturliga stråken som etablerats genom åren bibehålls och stärks, för att bibehållna befintliga värden för besökare, förbipasserande såväl som områdets framtida boende.

Uppdatering:
22-04-19 Arbetet med att ta fram en detaljplan har visat sig ta sin tid och tomtens läge mitt i Väggaparken spelar in.
– Det har varit krav från länsstyrelsen om att kulturmiljöutredningar. Därför har man varit tvungen att backa tillbaka. Det handlar om hur man ska kunna utforma husen och ta hänsyn till naturen så att det inte skadar riksintresset och kulturmiljön. Ritande av husen pågår parallellt med planarbetet och arkitekten är involverad i processen. Sträckan mellan plan och bygglov kommer inte att vara så lång, berättar stadsarkitekt Emina Kovacic för tidningen Sydöstran.

Projekt:  3-4 byggnader i trä med 3-6 våningar
Omfattning;  40-tal hyreslägenheter
Plats: Vid strandpromenaden
Arkitekt:  Wingårdhs
Byggentreprenör: JSB
Status: Beslut om planbesked vilket innebär att planarbetet kan börja. Inflyttning ca 2024.
Kontakt: Lena Jarl Hellgren, planarkitekt på Karlshamns kommun

Bilder: Wingårdhs/JSB


Här samlar vi artiklar gällande nya Saltsjöbaden löpande.

Fler nyheter om

  • Stärnö Sjöstad

    Stärnö Sjöstad är namnet på en planerad ny stadsdel i det före detta stenbrottet precis vid havet i Karlshamn. Stadsdelen ligger e ...

  • Nya Stationsstaden

    Här kommer det att hända grejer de kommande åren! I ett perfekt pendlarläge vid resecentrum växer en ny, attraktiv och hållbar sta ...

  • Kvarteret Åsikten

    Sex nya flerfamiljshus i trä ska växa fram vid Mieån i Karlshamn. De rödfärgade husen kommer att uppföras i trä och harmoniera med ...