Näringslivet gillar Karlshamn!

utvald-Gilla-Karlshamn-2020

 

Näringslivet gillar Karlshamn!

utvald-Gilla-Karlshamn-2020

 

Näringslivet gillar Karlshamn!

Med positivitet och framåtanda kan man komma långt och det har varit Gilla Karlshamns fokus sedan starten för sex år sedan. Från 2020 är det näringslivet som driver arbetet framåt, både som ekonomiska förutsättare och som representanter i styrgruppen. Det innebär att Gilla Karlshamn går in i en ny målinriktad fas som renodlat näringslivsprojekt.

Anna Deutgen, projektledare för Gilla Karlshamn

Finansieringen utgörs numera av ett starkt gäng engagerade ekonomiska ambassadörer, sk. stöttepelare som går in med en större summa varje år. I mellanskiktet finns supporters som går in med något mindre summa som ett bra komplement till de drygt 110 näringslivsmedlemmarna. Tack vare alla dessa drivkrafter från näringslivet kan Gilla Karlshamn fortsätta arbetet med att långsiktigt bygga attraktivitet, stolthet och ambassadörskap för Karlshamn.
– Att vi nu är 100% näringslivsfinansierade är en milstolpe. Vi har byggt in långsiktigheten i finansieringsmodellen från start och flertalet av både supporters och ekonomiska stöttepelare går in på tre år. Då kan vi också få lite arbetsro, berättar Anna Deutgen, projektledare.

Nuvarande ambassadörer är Sparbanken i Karlshamn, Cimon-gruppen, Carltne Bil, Länsförsäkringar Blekinge, Rabadang reklambyrå, NetPort Science Park och Skärmexpo. En fråga som flera av ambassadörerna brinner för är frågan om kompetensförsörjning och befolkningstillväxt i regionen.

Per-Anders Johansson är ordförande för Cimon-gruppen. Cimon har 450 anställda i flertalet majoritetsägda bolag varav två är börsnoterade men behåller ändå huvudkontoret i Karlshamn.
– Många blir fortfarande förvånande när vi säger att vi har huvudkontoret i Karlshamn. Då är det också viktigt för mig som ambassadör att tala om fördelarna med Karlshamn. Jag kan lova att mina medarbetare här är positiva till staden och till att bo här. Vi har absolut inget vinstintresse av att vara med i Gilla Karlshamn. Om man tittar på Cimons verksamhet är den mer internationell och vi har inte så mycket kunder lokalt. Vi gör det för Karlshamn och tror det är bra för Karlshamn. Och är det bra för Karlshamn är det bra för oss! Vi själva har ett behov av kompetenta människor som kommer in i koncernen och som jobbar för oss. För oss är både livsklimat och näringslivsklimat helt avgörande för Cimons tillväxt lokalt här, berättar han.

Kerstin Nensén är verksamhetschef på NetPort Science Park som är en annan av stöttepelarna.
– Gilla Karlshamn är ett givet komplement att samverka med framöver. Kompetensförsörjning och rekrytering är frågor som vi redan jobbar med. Våra medlemmar vill kunna växa i sina verksamheter. Dessutom har vi 700 arbetsplatser på gång och byggnationen av Etapp 5 ska fyllas med spännande företag. Och om några år kanske man kan ta båten från Stärnö Sjöstad till jobbet här på piren! Framtiden ser ljus ut för Karlshamn.

Per-Anders Johansson (ordförande Cimon-gruppen) och Kerstin Nensén (verksamhetschef NetPort Science Park)

Marcus Tengius från företaget Circom är en av projektets supporters och de har också varit medlemmar sedan starten.
– När Gilla Karlshamn blev ett näringslivsprojekt var det helt givet för oss att bidra mer. Vi jobbar lokalt naturligtvis och vill vara med och bidra till att sprida de positiva nyheterna och budskapet om vad som händer här. Vi har en växande kundbas även utanför Karlshamn så vi behöver kunna locka hit arbetskraft för att kunna växa som företag.

Flera banker går in som ambassadörer och supporters och krokar arm för att möta gemensamma utmaningar och alla är överens om att det finns potential för Karlshamn och Blekinge att växa. Jens Listerö från Länsförsäkringar Blekinge berättar varför de engagerar sig ekonomiskt som stöttepelare.
– Växer Karlshamn så växer vi. Vi är några konkurrenter här och det är kanske unikt att man sluter upp på det här sättet. Även om jag tycker bra om att knycka kunder från de andra bankerna så jag tar hellre emot nya kunder som kommer utifrån och flyttar hit. Att kakan vi slåss om växer är ett intresse vi delar. Vi ser också kompetensförsörjningen som vår största tillväxthämmare. Därför är NetPort och BTH’s närvaro i Karlshamn superviktiga. Karlshamns näringsliv är ju inte Karlshamns kommun. Det blir tydligare nu när kommunen inte är med. Här har näringslivet slutit upp. Samarbetet drivs inte av kommunen. Det är vi i näringslivet som vill någonting tillsammans. Det är en milstolpe för Gilla Karlshamn att accelerera utvecklingen.

Marcus Thengius (VD för Circom) och Jens Listerö (VD för Länsförsäkringar Blekinge)

Sparbanken i Karlshamn har som en viktig ekonomisk partner varit med från början och var också initiativtagare till projektet som startade 2013.
– Vi finns bara i Karlshamns och Olofströms kommuner. Hela vår kundbas finns här. Det är alltså oerhört viktigt för oss att Karlshamn utvecklas positivt för det är först då som vi som bank kan utvecklas. Vi är jätteglada över att få vara en de pelare som bär projektet, berättar Roger Johansson som är VD.
– Den starkaste motorn för en stad är ju näringslivet och det är de som tar risken. Det är näringslivet som finansierar allt det andra som behövs i en kommun. Hela Sparbankens idé är ju också att investera i det sammanhang där vi verkar och det här är ett bra sätt att göra det på. Vi är helt enkelt beroende av att det går bra i vårt verksamhetsområde, berättar Jonke Höglund som är marknadschef på Sparbanken i Karlshamn.

Roger Johansson (VD för Sparbanken i Karlshamn) och Jonke Höglund (Marknadschef Sparbanken i Karlshamn)

Maria Öhnell från Handelsbanken tror att den positiva känslan projektet sprider har stor betydelse.
– Positivitet föder jobb och gör att folk vill komma hit. Här går näringslivet ihop och jobbar gemensamt. För Handelsbanken var det därför en självklarhet att vara med som supporters. Konstellationen och nätverket är jättebra för man får tips på argument hur man kan bemöta de som är negativa. Det möjliggör att vi kan komma in en positiv spiral. Vi känner inte igen oss i det negativa och därför måste vi höja våra röster och ge en annan bild.

Jesper Carlsson från Carltne Bil tror på att man löser många knutar genom information och kommunikation och har därför gått in som en av stöttepelarna.
– Man måste tro på det man håller på med. Det stämmer nog in på alla här idag. Vi hade inte satsat på varken Gilla Karlshamn eller Karlshamn om vi inte trodde på potentialen. Jag själv är inflyttade Karlshamnare och känner att det finns mycket att ge i den här delen av landet. Det är extremt roligt att får vara en del av detta nu när näringslivet står bakom och är enade.

Maria Öhnell (kontorschef på Handelsbanken) och Jesper Carlsson (VD för Carltne Bil)

Mikael Svensson från reklambyrån Rabadang är både engagerad i styrgruppen och som stöttepelare och tycker den största frågan är varför man inte är med i Gilla Karlshamn.
– Här kan vi skapa en ny standard där det är helt naturligt att hjälpas åt i exempelvis frågor om rekrytering och använda oss själva som en kunskapsbank. Vi kan hjälpas åt att lyfta en mera rättvis och större bild om livet och möjligheterna i Karlshamn. Ju mer vi pratar om det desto mer syns det i nätverket kring oss. Då får de runtom i Sverige veta att vi finns och att det är en bra plats. Bilden skapar effekt! Om vi tycker annorlunda måste vi se till att det syns att det är väldigt positivt här.

Karlshamns kommun lämnade projektet under 2019 men Mathias Wijk som är näringslivschef ser det som positivt att näringslivet fortsätter driva Gilla Karlshamn fristående från kommunen.
– Jag har sedan jag började som näringslivschef verkat för att vi måste sprida allt positivt som händer i Karlshamn. Helheten är viktig när man vill attrahera nya företag. Visionen om 50 000 invånare är en vision som handlar om att skapa förutsättningar och det gör vi ju tillsammans.

– Karlshamns kommun och Gilla Karlshamn vill ju samma sak. Våra olika visioner, Sveriges bästa livsklimat och Karlshamn 50 000 har samma mål. Att utveckla Karlshamn till en fantastisk plats för människor och företag. Vi har olika visioner men de hör ju ihop. Om vi har Sveriges bästa livsklimat så blir det heller inte så svårt att blir 50 000 invånare, poängterar Anna Deutgen.
– Vi har alltid strävat åt samma håll men nu gör vi det tillsammans, poängterar Mikael Svensson från Rabadang.

Mikael Svensson (grundare och affärsutvecklare på Rabadang Reklambyrå) och Mathias Wijk (näringslivschef Karlshamns kommun)

Under våren kommer en enkät att skickas ut för att ta reda på vilken kompetens som efterfrågas bland medlemsföretagen.
– Liksom man tidigare kunnat tipsa om personer som Karlshamn kan fråga chans på vill vi också vända på steken och låta ”hemlängtare” fråga chans på Karlshamn. Och via det stora nätverk som vi har gemensamt kan vi vara en resurs i att välkomna dem hem igen och skapa matchmaking mellan person och företag. Enkätunderlaget hjälper oss med det. Vi har faktiskt redan ett case som gett frukt i frågan. En person kontaktade Gilla Karlshamn för att hen sett allt det positiva som kommer från härifrån och slussades sedan vidare ut i det stora nätverket. Via tips, länkar och kontinuerliga kontakter är nu en hel familj på väg att flytta hit från Stockholm, avslutar Anna Deutgen, projektledare.

Från vänster till höger: Per-Anders Johansson, Mikael Svensson, Mathias Wijk, Kerstin Nensén, Roger Johansson, Anna Deutgen, Jesper Carlsson, Maria Öhnell, Jonke Höglund, Marcus Thengius och Jens Listerö.

Fler nyheter om

  • Anki är en eldsjäl för Karlshamn

    Mitt i hjärtat av Karlshamn ligger Lundins bokhandel som funnits sedan 1831. Bokhandeln är en uppskattad oas av kunskap, gemenskap ...

  • Ny ordförande i Gilla Karlshamn!

    Gilla Karlshamn ideell förening höll den 16 maj sin årsstämma och föreningen valde både ny styrelseordförande och en ny ledamot. ...

  • Mindre yta men större sammanhang för SEB

    Från 460 till 55 m2! SEB var ett av de första företagen som bestämde sig för att hyra kontor i nya huset på Östra Piren för fyra ...