Goda nyheter om Karlshamn

Här kan du läsa alla våra goda nyheter. quit re rei tillatum manum pul cit. Bonirmis serfitia acit, quo auc res, con delium. Robus, uteme tu inati, quit re rei tillatum manum pul cit. Bonirmis serfitia acit, quo auc res, con.

Hållbarhet

  • Från språkvän till familjemedlem!

    Nour Qatan från Aleppo och Titte Glans från Gustavstorp blev språkvänner för drygt tio månader sedan och det förändrade livet för ...

  • Hållbar, hållbarare, Hållbaren!

    I Hållbarens återbruksbutik renoveras och återbrukas saker som annars skulle kastats. Och samtidigt får personer anpassad och men ...

  • Människan först!

    Sofie Andersson och Cissi Dahl är sociala entreprenörer i Karlshamn som bryter ny mark när det gäller frågor som rör samhällsutman ...