Goda nyheter om Karlshamn

Här kan du läsa alla våra goda nyheter. quit re rei tillatum manum pul cit. Bonirmis serfitia acit, quo auc res, con delium. Robus, uteme tu inati, quit re rei tillatum manum pul cit. Bonirmis serfitia acit, quo auc res, con.

Workshops

  • Workshop med engagerade ambassadörer

    Från idé till handling. Nyligen samlades majoriteten av Gilla Karlshamns ambassadörsråd och styrelse för en workshop. I slutet av ...