Goda nyheter om Karlshamn

Här kan du läsa alla våra goda nyheter. quit re rei tillatum manum pul cit. Bonirmis serfitia acit, quo auc res, con delium. Robus, uteme tu inati, quit re rei tillatum manum pul cit. Bonirmis serfitia acit, quo auc res, con.

Framtidsprojekt

 • Stärnö Sjöstad

  Stärnö Sjöstad är namnet på en planerad ny stadsdel i det före detta stenbrottet precis vid havet i Karlshamn. Stadsdelen ligger e ...

 • Nya Stationsstaden

  Här kommer det att hända grejer de kommande åren! I ett perfekt pendlarläge vid resecentrum växer en ny, attraktiv och hållbar sta ...

 • Nya Saltsjöbaden

  Lokala JSB Construction AB har köpt det natursköna och anrika området Saltsjöbaden i Karlshamn. Ett 40-tal hyreslägenheter med pub ...

 • Kvarteret Åsikten

  Sex nya flerfamiljshus i trä ska växa fram vid Mieån i Karlshamn. De rödfärgade husen kommer att uppföras i trä och harmoniera med ...

 • Bostäder vid Kolleviksvägen

  Ett förslag till detaljplan kring att bygga nya bostäder och förskola längs Kolleviksvägen och upp mot Lindeborgssjön håller på at ...

 • Hällaryd

  I centrala Hällaryd planerar Karlshamns kommun för fler bostäder, men också för att utveckla befintlig skola och förskola. Dessut ...

 • Centrala lägenheter, hotell, gym & spa

  Karlshamns kommun har tillsammans med fastighetsbolaget Lomma Tegelfabrik och hotellbolaget Thanda Carlshamn tecknat avtal om utve ...

 • Strömmaområdet

  I Strömmaområdet vill Karlshamns kommun göra plats för fler bostäder, men på sikt också öppna upp för verksamheter. Strömmaområdet ...

 • Kvarteret Älgen

  PMB planerar att i två etapper bygga nya bostäder vid Norreport, kvarteret Älgen. Som arkitekt har de anlitat flerfaldigt prisbel ...

 • Fruktgården etapp 2

  Karlshamnsbostäder (KABO) vill bygga fler nya bostäder  i Mörrum. Sedan tidigare har Karlshamnsbostäder byggt marklägenheter i omr ...

 • Ny stadsdel i Jannebergsområdet

  Arbetet med planläggning för den framtida användningen av Janneberg-Duveryd är påbörjat. Ett förslag till planprogram har tagits f ...

 • Duverydsområdet

  Karlshamn får ett nytt område för sällanköpshandel och annan service utmed E22 och riksväg 29 i Karlshamn, på det som idag kallas ...